Լազերային տպիչների վերանորոգում

Վառարանի թերմոթաղանթի փոխարինում
Տեֆլոնի փոխարինում

Լազերային տպիչների վերանորոգում
Թղթի քաշող գլանների փոխարինում կամ վերականգնում
Թղթի դարակների կոնտակտների և ֆիկսատորի վերականգնում
Սքաների քանոնի փոխարինում
Լազերային բլոկի մաքրում
Ռետինե գլանի փոխարինում կամ վերականգնում
Վնասված լամպի, թղթի ցուցիչ դրոշակի փոխարինում և այլն