Թանաքային քարթրիջների վերականգնում, լիցքավորում

90%-ով ցանկացած թանաքային քարթրիջի վերականգնում
մի քանի րոպեում

Թանաքային քարթրիջների վերականգնում, լիցքավորում
Տպող գլխիկների մաքրում
Ներկառուցված սպունգների լվացում
Լիցքավորում
Տեղում ստուգում, թերությունների շտկում