Լազերային տպիչների վերանորոգում

  • Վառարանի թերմոթաղանթի փոխարինում
  • Տեֆլոնի փոխարինում
  • Թղթի քաշող գլանների փոխարինում կամ վերականգնում
  • Թղթի դարակների կոնտակտների և ֆիկսատորի վերականգնում
  • Սքաների քանոնի փոխարինում
  • Լազերային բլոկի մաքրում
  • Ռետինե գլանի փոխարինում կամ վերականգնում
  • Վնասված լամպի, թղթի ցուցիչ դրոշակի փոխարինում և այլն

Վառարանի թերմոթաղանթի փոխարինում

Վնասվելու ժամանակ միանշանակ փոփոխման ենթակա դետալ

Տեֆլոնե գլանի փոխարինում

Վնասվելու ժամանակ միանշանակ փոփոխման ենթակա դետալ

Թղթի քաշող գլանների փոխարինում կամ վերականգնում

Շատ մաշվածության դեպքում փոխարինման ենթակա դետալ, սակայն եթե թղթի դարակը մշտապես պահել 90%-ոց համալրվածությամբ հնարավոր է խուսափել դետալի շութափույթ շարքից դուրս գալուց։

Թղթի դարակների կոնտակտների և ֆիկսատորի վերականգնում

Մաշվածության հետևանքով թերությունների առաջացման պատճառներից մեկը

Սքաների քանոնի փոխարինում

Սքաների չօգտագործելու կամ շատ օգտագործելու հետևանքով առաջացող թերության շտկելու նպատակով

Լազերային բլոկի մաքրում

Փուշու, կեղտի ներթափանցման հետևանով առաջացած թերության պատճառ

Ռետինե գլանի փոխարինում կամ վերականգնում

Օտար մարմինների ներթափանցման հետևանքով առաջացած թերություններ

Վնասված լամպի, թղթի ցուցիչ դրոշակի փոխարինում և այլն

Ամփուփության հետևանքով առաջացած թերությունների պատճառներից մեկը

MasterCartridge.am

+374 099 277 453

+374 093 277 453