Լազերային քարթրիջների վերանորոգում

  • Մասերի փոխարինում կամ համապատասխան նյութերով սպասարկում, վերականգնում
  • Անփութության հետևանքով առաջացած օտար մարմինների հեռացում
  • Ֆոտոգլանի փոխարինում
  • Ռետինե գլանների փոխարինում կամ վերականգնում
  • Ռետինե/մետաղական թաղանթների վերականգնում կամ փոխարինում
  • Մագնիսական գլանի վերականգնում կամ փոխարինում
  • Ատամանիվների մաքրում կամ փոխարինում
  • Կոնտակտների, զսպանակների, հենակների փոխարինում կամ վերականգնում

Ֆոտոգլանի փոխարինում

Ռետինե գլանների փոխարինում կամ վերականգնում

Ռետինե/մետաղական թաղանթների վերականգնում կամ փոխարինում

Մագնիսական գլանի վերականգնում կամ փոխարինում

Ատամանիվների մաքրում կամ փոխարինում

Կոնտակտների, զսպանակների, հենակների փոխարինում կամ վերականգնում

MasterCartridge.am

+374 099 277 453

+374 093 277 453